van HSV De Dobber

Nachtvissen

Wegens omstandigheden GEEN nachtvissen dit seizoen op de put!! Houdt er rekening mee dat je tot een uur na zonsondergang aanwezig mag zijn op de put. Er zullen ook extra controles plaatsvinden door BOA’S!

Nachtvissen is bij ons alleen mogelijk in de maanden juni, juli en augustus na reservering via nachtvissenandijk@gmail.com.
Daar onze visput dicht bij de woonkern van Andijk ligt zijn er zeer strenge regels aan verbonden, om de overlast voor de omwonenden zo klein mogelijk te houden.

visstekken

 

Wij hebben 5 plekken op de Noordzijde van de visput, 1 persoon per visplek.

Als u op “Nachtkalender” klikt kunt u zien welke dagen er nog over zijn om uw keuze te maken.

Vissers tot 18 jaar kunnen alleen onder begeleiding van een volwassene nachtvissen. Het reserveren voor het nachtvissen door vissers onder de 18 jaar is ook niet toegestaan.
Er kan worden geboekt door een e-mail te zenden naar onze webbeheerder: nachtvissenandijk@gmail.com . De reservering wordt voor u vastgezet waarvan u weer een bevestiging krijgt. Deze bevestiging dient in uw bezit te zijn als u gaat nachtvissen. De boeking vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Reserveren dient minimaal 7 dagen voor de betreffende datum te geschieden.

De nachtvis periode start op 13:00 uur en eindigt de volgende dag om 12:00 uur. De volgende nachtvisser kan dan starten om 13:00 uur.
Maximaal mag er 2 nachten aaneengesloten worden gevist.

U dient de kosten voor het nachtvissen te betalen (als de reservering is goedgekeurd) op rekeningnummer NL78RABO 0303.0360.60  t.a.v.  HSV De Dobber o.v.v.  nachtvissen , datum,  steknummer , aantal hengels en  het aantal personen. Na betaling krijgt u een bevestiging die u dient mee te nemen tijdens het nachtvissen. Vertoning op een smartphone hiervan, wordt niet geaccepteerd door de controleur. De reservering wordt, na betaling, pas doorgevoerd in de kalender voor het nachtvissen.   

Vanaf 25 mei kan er gereserveerd worden. Kosten per nacht zijn € 7,50 p.p. voor leden en € 16,00 p.p. voor niet leden (1 dag- en 1 nachtvergunning). Een derde hengel kost € 3,00 per persoon, per nacht extra.
Bij verhindering, door welke oorzaak dan ook, blijven de kosten gewoon verschuldigd aan HSV De Dobber. Restitutie zal dan ook niet plaats vinden.

Bijzondere extra bepalingen nachtvissen:

  • Bezorg omwonenden en passanten geen overlast.
  • Hou ruimte achter je tent voor de andere vissers zodat zij er langs kunnen met een kruiwagen o.i.d..
  • Maak geen lawaai. Het gebruik van de elektronische beetverklikker is toegestaan; de beetverklikker mag echter na 19:00 uur geen geluid voortbrengen in gebieden binnen een straal van 150 meter van bewoning.
  • Maak uitsluitend gebruik van een duidelijk vis gerelateerde paraplu of eenvoudig vistentje in de kleuren groen, bruin of camouflage.
  • Gooi je  vislijn recht voor je uit en wees de andere vissers daarmee niet tot last, ook overdag niet.
  • De boot die er ligt is alleen te gebruiken door bevoegden die onderhoud op de put verrichten. Laat deze dan ook gewoon liggen!
  • Heb je de neiging om een grote boodschap te doen, loop dan even naar ons verlicht toiletgebouw. Voor de mede vissers en voor de mensen die het onderhoud op de put doet, net zo fijn.
  • Ruim je rommel op en laat de visstek schoon achter.

3e Hengelvergunning.

Met ingang van 20 april 2013 is het verbod op de derde hengel weer van kracht. Met uitzondering van diegenen die een 3de hengelvergunning hebben aangeschaft  van HSV De Dobber voor het vissen in de put. Dit kan op 2 manieren, door het kopen van een dag- of een jaarvergunning, verkrijgbaar bij de kantine of controleur. Voor leden kost de 3de hengel jaarvergunning € 25,- en voor niet leden € 30,-. Een 3de hengel dagvergunning kost € 3,-.  Deze 3de hengel jaarvergunning kun je ook regelen via penningmeestervisputandijk@gmail.com.

Als er klachten komen van omwonende en/of van andere nachtvissers dan zal het bestuur kijken naar de ernst van de klacht, en de desbetreffende visser waarschuwen, bij de volgende overtreding zal deze visser geen nachtvisplaats meer worden toegewezen. Het gebruik van een voerboot ten strengste verboden

Nachtvissen:
Onder nacht wordt verstaan de periode tussen een uur na zonsondergang
en één uur voor zonsopgang.
Van 1 juni 0.00 uur tot en met 31 augustus 24.00 uur

Gratis MeeVIStoestemming (een kado voor VISpashouders), derde hengelvergunning en de Nachtvisvergunning van Sportvisserij Nederland, is alleen geldig voor de wateren welk zijn opgenoemd in de lijst van de Nederlandse viswateren. De visput van HSV De Dobber valt hier dus niet onder.